Inbal Mendes-Flohr art
April 5, 2015
Rita Mendes-Flohr > Inbal Mendes-Flohr art

הצהרת אמן
אני רואה את העיסוק האומנותי שלי כרלוונטי לשיח האומנותי כיוון שאני מתעסקת בנושאים שהם לטעמי 'על זמניים' כמו: נשיות ,מיניות ,מגדר ,כוח ,אסתטיקה ,צבע וחומר. האומנות שלי נשענת על דימויים מתוך עולם הנצרות, התרבות הפופולרית ,הקומיקס, מדע בדיוני ופנטזיה. העיסוק בפנטזיה לא גורם לאומנות שלי להיות אסקפיסטית אלא מתוך הפנטזיה ליצור את המשיכה ואז לתת למסרים עמוקים יותר לצוף. אני רואה לנכון לקחת ולערבב תרבויות ואמצעים מסורתיים ו"גבוהים" עם אמצעים "זולים". אני מתכתבת עם אומנות נשית אמריקאית של שנות ה70 ,יחד עם זאת אני נמצאת בחיפוש מתמיד אחר השפעות חדשות ועכשוויות. מבחינה חומרית אני חוקרת את התכונות של חומרי עבודה "זולים" כגון, טושים וגואש יחד עם חומרים "גבוהים" כמו צבע שמן.
אני רוצה להמשיך לצייר ולחקור נושאים מגדריים דרך קיום דיאלוג בין אסתטיקה , רוך ותשוקה למשחקי כוח ואלימות. אני מעוניינת לשחק ברעיון של ליצור אפקט מרשים ע''י אמצעים שונים ליצירת עוצמה. עמדתי כאמנית הפועלת היום: כאמנית ששואפת להיות חלק מהשיח האמנותי ,הציבורי ,מעסיקים אותי בעיות של מעמד האישה בארץ ובייחוד אלימות נגד נשים. אני חושבת שהשיח הפמיניסטי הוא רלוונטי יותר מתמיד. הזהות שלי היא מרכיב חשוב בעבודה שלי ומתוך האישי אני נוגעת בנושאים חברתיים.